Για την πλοήγηση

header image

Διανομές εμπορευμάτων


Η Βέρρας Μεταφορική στο Μαρούσι, διαθέτει πλήρη γκάμα από ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα φορτηγά αυτοκίνητα (κόφα, μουσαμά, ψυγείο). Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με υδραυλική πόρτα, παλετοφόρα και ράμπες πεζοδρομίου. Υπάρχει δυνατότητα παλετοποίησης, πακεταρίσματος και αποθήκευσης.